March 7, 2019

Academic Calendar

SEMESTER 1 Quarter 1 19th Aug 2019 – 11th Oct 2019
Mid-Semester Break 12th Oct 2019 – 27th Oct 2019
Quarter 2 28th Oct 2019 – 20th Dec 2019
Semester Break 21st Dec 2019 – 5th Jan 2020
SEMESTER 2 Quarter 3 6th Jan 2020 – 14th Feb 2020
Mid-Semester Break 15th Feb 2020 – 23th Feb 2020
Quarter 3 24th Feb 2020 – 3rd Apr 2020
Easter Break 4th Apr 2020 – 19th Apr 2020
Quarter 4 20th Apr 2020 – 26th Jun 2020
Semester Break 27th Jun 2020 – 16th Aug 2020